Závazky plynoucí z vlastnictví rybníka

Už od dob středověku má Česká republika v rybníkářství silnou tradici. Na našem území se nachází okolo 21 000 rybníků, to je v přepočtu alespoň malý rybník na každé čtyři čtvereční kilometry. Vlastníte jeden z nich? Kráčíte ve šlépějích české rybníkářské šlechty, nebo v tom Vašem plave jen jeden zapomenutý kapr jako v rybníce pana Poppera?

Pokud Váš rybník skutečně využíváte k chovu ryb, následující řádky pro Vás pravděpodobně nebudou nijak obohacující. V opačném případě, zvláště pokud jste rybník například nedávno zdědili, by Vás mohly zajímat závazky, které k vlastnictví rybníka patří.

odkoupení rybníku

Vodní nádrže, přesahující svým objemem vzduté vody 1000 m3 a s hrází vyšší než jeden metr, podléhají tzv. technickobezpečnostnímu dohledu.

Ten v sobě, kromě méně zatěžujících povinností (např. jednou za deset let pozvat vodoprávní úřad nebo do roku 2021 podat žádost ke katastrálnímu úřadu o zápis hráze do katastru nemovitostí aj.) zahrnuje zejména následující; udržovat vodní dílo v řádném, bezpečném a provozuschopném stavu, aby nedošlo ohrožení bezpečnosti majetku, osob a životního prostředí a menší závady na vlastní náklad odstraňovat;

alespoň jednou za měsíc vykonat obchůzku rybníka a blízkého okolí, zhodnotit pozorované jevy, zavést o nich záznamy a porovnávat je se záznamy z předchozích měsíců. Pro bližší informace, jak mají takové záznamy vypadat, je třeba se obrátit na příslušný vodoprávní úřad. Za neprovádění technickobezpečnostního dohledu hrozí vlastníkovi rybníka pokuta až 500 000 korun.

Víte, jak svůj rybník v souladu se zákonem spravovat? Hodláte v něm vysazovat ryby a provádět výlov? Nebo je pro Vás jen nevyužitou nemovitostí, která Vás zavazuje k povinnostem? Využili byste prostředky získané prodejem rybníka lépe, ale nemáte dostatek informací a času na realizaci celého převodu?

Obraťte se na nás. Rádi Vám poradíme ohledně celého procesu výkupu rybníka či jiné vodní plochy, zdarma odhadneme cenu Vašeho rybníka a připravíme pro Vás nabídku; v případě Vašeho zájmu o převod za Vás vyřídíme i veškeré právní náležitosti převodu – Vy si odnesete pouze smlouvu a peníze.

AktualityNezařazené

Komentování zakázáno.