Daně spojené s nemovitostmi

Vlastnictví nemovitosti nepřináší jen požitky ale i povinnosti, ke kterým patří mimo jiné placení různých daní, spojených se samotným vlastnictvím nemovitosti, jejím nabytím, případně převodem na jinou osobu.

K těmto daním patří:

  • daň z nemovitostí
  • daň z nabití věcí nemovitých
  • daň z příjmů
  • daň dědická (od ledna 2014 zahrnuta pod daň z příjmů)
  • daň darovací (od ledna 2014 zahrnuta pod daň z příjmů)