Nebankovní půjčka

Jako další způsob řešení dluhů je využití služeb nebankovních poskytovatelů půjček a úvěrů. Jedná se zpravidla o menší společnosti, jejichž podnikání je založeno na poskytování půjček a úvěrů s vysokým úrokem. Poskytují totiž často úvěry či půjčky lidem, kteří se již nemohou se svou žádostí obrátit na banku. Tím pádem jsou tyto služby mnohem dražší a co do podmínek i nevýhodnější, než klasické bankovní produkty. V případě prodlení či jiném neplnění povinností platí dlužník vysoké smluvní pokuty a v krajním případě se z dluhové pasti už nedostane a jeho dluhy dále rostou. Zajistil-li svůj dluh nemovitostí, lze očekávat, že v případě neplnění povinností o tuto nemovitost zpravidla přijde.

Nebankovní produkty jsou možností pro lidi, kteří nemají šanci získat peníze na splácení svých dluhů jiným způsobem a nechtějí prodat svoji nemovitost. Pakliže však svojí nemovitostí ručí za řádné splácení, je nutné si uvědomit, o jak choulostivý vztah se v tomto případě jedná. Ztratit nemovitost je velmi snadné a nebankovní společnosti často nestojí o to, aby dlužník řádně splácel své dluhy, a do karet jim často nahrává neuvážené jednání dlužníka a nesplácení jeho dluhů. Pokud dlužník ručí nemovitostí, nesplácí dluhy a z těchto důvodů následně nemovitost ztratí, pak mu navíc mohou vzniknout další dluhy, jelikož v souvislosti s nevýhodnými smluvními podmínkami nemusí být nemovitostí pokryt celý dluh. Pro poskytovatele je tento způsob velmi výhodný, jelikož snadno získá nemovitost za velmi nízkou cenu. Řešení krizové situace formou nebankovních produktů je tedy riskantní a lze je doporučit pouze s předchozím uvážením, pokud neexistuje žádná jiná možnost.

Zajímá Vás více o nebankovní půjčce a úvěru? Zeptejte se nás.