Tržní cena nemovitosti

(Zajímá nás, pokud chceme prodávat nemovitost)

Pokud bychom ji chtěli definovat, tak bychom ji popsali jako cenu, která odpovídá vyrovnanému vztahu mezi nabídkou a poptávkou. Lze o ní mluvit ale jen v případě, že dojde k prodeji nemovitosti. Tržní cenu nemovitosti nelze přesně nijak určit, protože jde vždy o jedinečnou dohodu mezi prodávajícím a kupujícím. Po zprůměrování tržních cen dojdeme k výsledku, kterým je cena obvyklá (tržní hodnota). Hodně zjednodušeně se dá tedy říci, že tržní cena je totožná jako cena obvyklá. Cena obvyklá je tedy cena, které by bylo dosaženo při prodeji stejné, popřípadě obdobné nemovitosti v daný čas na daném místě.

Tato cena nás tedy zajímá, pokud se rozhodneme nemovitost prodávat, protože nejlépe vystihuje její reálnou hodnotu na trhu. Tato cena nemá nic společného se znaleckým posudkem, který je zhotovovaný pro potřeby finančního úřadu a který je ve většině případů vyšší, než je tržní cena nemovitosti.

Určení tržní ceny nemovitosti

Na základě několikaleté praxe Vám můžeme pomoci určit tržní cenu Vaší nemovitosti. Tržní cenu nelze určit zcela přesně, dozvíte se ale od nás úzké rozmezí, v kterém se tržní cena nemovitosti bude pohybovat. V případě prodeje nemovitosti je přibližné určení tržní ceny velmi důležité a silně ovlivňuje čas, za který se nemovitost prodá a ovlivňuje i samotnou kupní cenu, kterou za nemovitost obdržíte. Přesnost určení tržní ceny se ve velké míře odvíjí od typu nemovitosti. Všeobecně platí, že například u bytů se cena určuje snáze, vzhledem k většímu množství společných znaků, než u domů, které jsou více individuální.

Tržní cena nemovitosti by se měla určovat až po osobní prohlídce nemovitosti, kdy se obchodník může podrobně seznámit se stavem nemovitosti a vzít tedy v potaz její skutečný technický stav. Pokud bude chtít někdo určit tržní cenu Vaší nemovitosti „na dálku“, berte jeho stanovení tržní ceny s rezervou. Bez osobní prohlídky nemovitosti a tedy bez seznámení s technickým stavem nemovitosti, okolím nemovitosti a jinými aspekty, určujícími její tržní cenu, se lze snáze dopustit odchylky od skutečné tržní ceny. Snadno tedy dojde k nadhodnocení tržní ceny a Vaše nemovitost se pak při nabídce potenciálním kupujícím stává nezajímavá, předražená. V opačném případě, kdy dochází k podhodnocení tržní ceny, se připravujete o peníze, protože ve skutečnosti by kupující byli ochotni zaplatit třeba i o několik set tisíc více.

 

Pokud si nejste jisti, jakou tržní cenu může mít Vaše nemovitost, obraťte se na nás, zdarma Vám pomůžeme určit tržní cenu. Můžete tak získat za svou nemovitost maximální kupní cenu v co nejkratší době