Výkup louky – řešení pro nezemědělce

Je vaším snem postavit prožívat na chatě, kterou na své louce hodláte postavit, scény jako Na samotě u lesa? Poskytuje Vám rozsáhlá údržba, sečení a plení Vaší louky odreagování od Vašeho kancelářského zaměstnání?

Zhlédli jste se v ekologickém zemědělství a v tuto chvíli již vyřizujete potřebná povolení k chovu vlastního dobytka? Pak pro Vás následující řádky nebudou zajímavé.

Povinnosti majitele louky

Pokud se ale s předchozím odstavcem neztotožňujete, Vaše louka v nejlepším případě leží ladem a zejména Vám tudíž nijak neškodí, ale ani neprospívá; spíše Vás zásobí povinnostmi, vyplývajícími z Vašeho postavení vlastníka. Z občanského zákoníku například vyplývá povinnost vlastníka zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně omezoval výkon jeho práv.

vykupování luk

Tato obecná formulace v praxi znamená, že pokud Vašeho souseda bude pohled na neudržovanou louku obtěžovat, může poměrně snadno uvést do pohybu mechanismus, na jehož konci budete Vy, na základě rozhodnutí správního orgánu, nuceni buď chopit se kosy (či volantu zahradního traktoru), nebo z vlastních prostředků najmout někoho, kdo tak učiní za Vás.

Ke stejnému výsledku Vás může (a zvláště tehdy, nachází-li se Vaše louka poblíž zástavby, nejspíš to i udělá) po pohrůžkou pokuty až 100 000 Kč, dovést vyhláškou dle zákona o obcích obec, pokud Vaši louku posoudí jako „neudržovanou natolik, že narušuje vzhled obce.“

V neposlední řadě Vám také zákon o rostlinohospodářské péči ukládá povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů, opět pod pohrůžkou pokuty.

Zvažte také polohu Vaší louky, pokud byste na ní přece jen chtěli stavět. Než na stavbu budete moci vůbec pomýšlet, bude třeba projít poměrně komplexním řízením o vynětí pozemku z půdního fondu, což, zvláště pokud je Vaše louka skutečně v lůně přírody, může být velice nákladné, ba mnohdy i neuskutečnitelné.

sečení louky

Výkupem získáte finance pro jiné plány

K žádnému z uvedených scénářů nemusí nutně dojít, stojí ale za zvážení, zvláště s ohledem na Vaše dlouhodobé záměry s loukou. Setkali jste se již s některým z nich? Zajímala by Vás možnost převést Vaši louku do vlastnictví někomu, kdo si uvedenými scénáři již poradí za Vás? Pomohly by Vám prostředky z Vaší nevyužité louky získat svou vysněnou nemovitost?

Obraťte se na nás. Rádi Vám poradíme ohledně celého procesu výkupu louky, zdarma odhadneme cenu Vaší louky a připravíme pro Vás nabídku; v případě Vašeho zájmu o převod za Vás vyřídíme i veškeré právní náležitosti převodu – Vy si odnesete pouze smlouvu a peníze.

AktualityNezařazené

vykup louky

Komentování zakázáno.