Výkup lesa

Výkup lesních pozemků

Vlastnictví lesních pozemků přináší vlastníkovi užitky, oproti zemědělským půdám s sebou ale nese i více povinností. Z těch zákonných můžeme jmenovat třeba povinnost zalesnění vzniklé holiny do dvou let, zajištění kultury do sedmi let, dodržení zákonného procenta melioračních a zpevňujících dřevin při zalesňování.

Povinnosti přicházejí také při napadení porostů kalamitními škůdci, kteří se mohou šířit do porostů jiných vlastníků. V těchto případech se majitelé vystavují riziku vzniku povinnosti nahradit škodu.

odkup lesa

Pokud máte ve vlastnictví porosty, které neobhospodařujete, může být někdy praktičtější zbavit se zatěžujících povinností a odprodat pozemky vlastníkům, kteří o les budou chtít řádně pečovat.

V případě, že máte prodej lesa v plánu, jistě Vás budou zajímat faktory, které ovlivňují cenu lesa. Vliv na cenu lesa a následný výkup lesa má rozloha pozemků, zda jsou umístěny odděleně nebo tvoří větší funkční celky, velký vliv má i svažitost a logistická dostupnost pozemků, která hraje důležitou roli při všech mechanizovaných pracích v lese, ať už jsou spojeny se zalesňováním, prořezávkami, probírkami, mýtní těžbou či následným transportem dřeva. V neposlední řadě se na ceně také projeví kategorie (určení) lesa – zda jde o les hospodářský, ochranný, nebo je Váš les součástí chráněné krajinné oblasti, popřípadě národního parku.

Velmi důležitými faktory ovlivňujícími cenu lesních porostů a úspěšnost výkupu lesa jsou jejich stáří a dřevinná skladba. Při místní prohlídce porostu je pak posuzována i kvalita dřeva, která může být negativně ovlivňována podmáčením půdy, nadměrným zavětvením kmenů nebo napadením hmyzími škůdci či dřevokaznými houbami.

Při stanovení ceny lesa nám pomůže, pokud budete znát tyto údaje:

 • katastrální území
 • čísla parcel, popř. číslo listu vlastnictví (LV)
 • logistická dostupnost, určení(kategorie)
 • lesní hospodářské osnovy (LHO), lesní hospodářský plán (LHP) + informace, zda současný stav porostů odpovídá těmto údajům (zda byly v lese prováděny nějaké těžby či jiné zásahy od doby platnosti LHO, výměra zajištěných/nezajištěných kultur)
 • při absenci LHO pomůže stav porostů vč. zastoupení jednotlivých dřevin, jejich stáří a zásoba v m3 pro jednotlivé dřeviny a případný výskyt nezalesněných či zalesněných holin
 • porostní mapa
 • foto lesa

Máte zájem o odkoupení svého lesa? Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme bližší informace.

odkoupíme les-banner

Na základě těchto údajů a prohlídky Vašeho lesa pro Vás odhadneme tržní cenu lesa a připravíme návrh kupní ceny za převod nemovitosti i s ohledem na daň z nabytí nemovitosti (v tuto chvíli je v jednání návrh Vlády na úplné zrušení daně)

Proces odkupu lesa

Srozumitelně a bez zbytečných průtahů Vás provedeme celým procesem odkupu Vašeho lesa – při podpisu kupní smlouvy Vám budou v hotovosti nebo převodem na účet vyplaceny peníze za Váš les.

1) Fáze

 • prohlídka lesa a shromáždění dokumentace

2) Fáze

 • stanovení tržní ceny
 • stanovení administrativní ceny
 • sjednání kupní ceny(pro účely výpočtu daně z nabytí nemovitosti se použije ta nejvyšší – § 11)
 • případné jednání s věřitelem (při zastavení)/exekutorem

3) Fáze

 • příprava smlouvy
 • platba dohodnuté částky
 • vklad převodu vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • platba daně z nabytí nemovitosti
 • peníze hned při podpisu smlouvy

Vázne na Vašem lese zástavní právo, nebo dokonce rozhodnutí exekutora? Neváhejte se zeptat – diskrétně Vám poradíme a připravíme návrh řešení Vaší situace – s jednáním s exekutory máme zkušenosti a umíme pro Vás najít přijatelné východisko.

odkoupíme les-banner

Co o nás říkají naši klienti

Dostal jsem se do tzv. dluhové pasti a nevěděl jsem jak to ze začátku řešit. Až jsem dostal kontakt na Vaši firmu a vyřešili jsme to výkupen naší chaty. Možná bych normálním prodejem dostal víc, ale když je třeba rychle jednat, není na výběr. Jsem spokojen. Díky.
Roman Bureš, Plzeň
Touto cestou vám chci poděkovat za zprostředkování prodeje mého bytu, i když jsem prodej musela řešit výkupem. Přesto vše proběhlo velmi profesionálně a makléř pochopil moji situaci a uměl si se vším poradit.
Marie Dvořáková, Záběhlice