Zdědili jsme nemovitost s exekucí, co s ní?

Souběh dědického a exekučního řízení

Po zahájení exekučního řízení mohou nastat nezávisle na vůli povinného právní skutečnosti, v jejichž důsledku dojde k přechodu povinnosti, která je exekucí vymáhána. Je tomu např. při úmrtí povinného nebo zániku povinného, pokud k němu dojde přímo ze zákona, který určí právního nástupce.

Smrt povinného tedy není důvodem pro zastavení exekučního řízení a z důvodu procesního nástupnictví na jeho místo nastoupí jeho právní nástupce.

V případě smrti povinného, bude zahájeno dědické řízení, týkající se jeho pozůstalosti. Jestliže dědic nevyužije svého práva dědictví odmítnout, obdrží v dědickém řízení po zůstaviteli jeho majetek, včetně na něm váznoucích dluhů, čímž dědic nastoupí na stranu povinného v probíhajícím exekučním řízení na místo zůstavitele. Pokud tedy zůstavitel vlastnil i majetek nemovitý, přechází vlastnické právo k nemovitostem na dědice včetně všech započatých exekucí.

zděděná nemovitost s dluhemZůstává pak na dědici, jak dále bude postupovat. Jednou z možností, která se dědici naskýtá, je zpeněžení nemovitosti.

Prodej zděděné nemovitosti obtížené exekucí

Jestliže se ocitnete v situaci, kdy budete chtít zpeněžit nemovitost nabytou v dědickém řízení, která je obtížena exekucí, je nutné se podřídit hned dvěma právním úpravám. Jednak úpravě prodeje nemovitosti nabyté v dědickém řízení, včetně daňových pravidel a poté úpravě prodeje nemovitosti v exekučním řízení.

Dobrou zprávou je, že dědickou daň ze zděděné nemovitosti již platit nemusíte. Byla totiž v roce 2014 zrušena a dědictví bylo zařazené do kategorie Bezúplatné příjmy, které jsou od daně osvobozené.

Jako dědic však musíte vzít v úvahu daň z příjmu. Možnou výjimkou z tohoto pravidla je osvobození od daně z příjmu, pokud mezi jejím nabytím a prodejem uplyne alespoň pět let. [1]  Po jejím uplynutí můžete zděděnou nemovitost prodat, aniž byste daň platili.

Pokud prodáváte dům nebo byt nabytý v dědictví po zůstaviteli, který byl vaším příbuzným v řadě přímé, tak se pětiletá lhůta zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovitosti prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele. Tedy prodáváte-li byt po prarodičích, rodičích, dětech nebo manželovi/manželce, od pětileté lhůty odečtěte i dobu, po kterou ji vlastnil ten, po kom nemovitost dědíte.

dědictví nemovitosti s exekucíCo se týče prodeje nemovitosti v exekuci tzv. prodej nemovitosti z volné ruky má svá specifika a je nutné splnit určité podmínky a řádný administrativní postup. Podrobnější popis tohoto institutu je již popsán na tomto webu v článku Prodej nemovitosti v exekuci mimo dražbu .

Právě z důvodu složitějšího procesu a administrativní zátěže doporučujeme dlužníkům se obrátit na specializované společnosti, které jim s celým postupem pomůžou.

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy si nebudete vědět rady, neváhejte se na nás obrátit a my Vám s Vaší situaci rádi pomůžeme.

[1] V případě nemovitostí, které jste nabyli po 1. 1. 2021, platí nově lhůta deset let.

AktualityNezařazené

Komentování zakázáno.