Cena nemovitosti dle znaleckého posudku

(Zajímá nás při komunikaci s FÚ)

Znalecký posudek o ceně nemovitosti necháváme vypracovávat hlavně pro potřeby finančního úřadu, kvůli vyměření daně z prodeje nemovitých věcí. Znalcem je dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, osoba, kterou do této funkce jmenoval pro konkrétní obor, odvětví a specializaci ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v němž k tomu byl ministrem spravedlnosti pověřen. Zda je konkrétní osoba znalcem je možné ověřit na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Stanovení ceny nemovitosti probíhá dle prováděcího předpisu zákona o oceňování majetku.

Cena nemovitosti určená tímto způsobem se bude lišit od metody, kterou určuje cenu nemovitosti banka. V některých případech ji bude převyšovat i o několik desítek procent.

Tento článek si v žádném případě neklade za cíl být odborným výkladem terminologie v oblasti cen nemovitostí. Jiné názvy bude používat právník, ekonom a pracovník banky. Jde o letmé seznámení s určováním cen nemovitostí během jejich prodeje.

Znalecký posudek ceny nemovitosti

Od ledna 2014, kdy došlo ke změně zákona ohledně daně z nabytí nemovitých věcí, nemusí poplatník při prodeji některých nemovitostí předkládat znalecký posudek. V tom případě ale finanční úřad vychází z takzvané „směrné hodnoty“ o které nemá poplatník představu, jak vysoká asi bude. Pokud tedy chcete mít představu o tom, jak vysokou budete platit daň, máte i nadále možnost nechat si vyhotovit znalecký posudek, ke kterému se bude při stanovování daně přihlížet tak, jak tomu bylo do konce roku 2013.

Pro naše klienty zajišťujeme znalecké posudky za výhodné ceny, při využití i jiných našich služeb jsou mnohdy zdarma. Vyhotovení znaleckého posudku trvá přibližně 5 – 14 dnů, v závislosti na typu nemovitosti a potřebách klienta.

Cena znaleckého posudku bývá v rozmezí 1.900 – 8.000 Kč, v některých případech, například při oceňování zemědělských či průmyslových areálů, může tuto cenu překročit. Pokud potřebujete znalecký posudek, případně se chcete informovat na cenu znaleckého posudku ke konkrétní nemovitosti, neváhejte nás kontaktovat.