Zpětný leasing

Jednou z variant možného řešení neradostné situace dlužníka je tzv. zpětný leasing. Stručně řečeno je tato metoda založena na tom, že dlužník převede na věřitele svoji nemovitost s tím, že ji i nadále běžně užívá, jakoby k prodeji vůbec nedošlo. Vlastník nemovitosti platí věřiteli tzv. leasingový nájem s tím, že pomocí jednotlivých splátek si nemovitost kupuje zpět do svého vlastnictví. Věřitel mu oproti tomu poskytne peníze na zaplacení všech dluhů. Situace je ošetřena tak, aby majitel nemovitosti o tuto nepřišel, bude-li řádně splácet určené splátky. Figuruje zde i předkupní právo, které tvoří jakousi pojistku proti nechtěnému prodeji třetí osobě.

Metoda zpětného leasingu je dnes velmi využívaným nástrojem pro zbavení se dluhů a využívají ji především dlužníci, kteří se díky množství a výši svých dluhů již nemohou obrátit na banku či bankovní společnosti. Rizikem je však mimo jiné situace, kdy i přes poskytnutí finanční částky k eliminaci všech dluhů dlužníci i nadále hospodaří ztrátově. Pakliže nesplácí stanovené splátky, je vysoce pravděpodobné, že o svou nemovitost přijdou.

Tento způsob oddlužení je poměrně nevýhodný co do částky, kterou klient (dlužník) na úhradu svých dluhů za vyřízení zpětného leasingu obdrží. Tato činí celkově zhruba 60 % ceny nemovitosti, u některých společností, resp. poskytovatelů až 70 %. Je však nutné být obeznámen s konkrétními podmínkami všech poskytovatelů těchto služeb, kdy v případě vyšší částky za nemovitost mohou souviset různá omezení, náklady či jiné nepříjemnosti.

Chcete se dozvědět více o zpětném leasingu? Kontaktujte nás.