Cena nemovitosti dle odhadu

(Zajímá nás při žádosti o hypoteční úvěr)

Pokud chceme nemovitost financovat hypotečním úvěrem, bude chtít banka znát její hodnotu a tím i maximální možnou výši zástavy. Způsoby, jakými banka určuje cenu nemovitosti, jsou dva:

  • odhad zpracovaný odhadcem (externím nebo interním) – banka poskytne klientovi seznam odhadců, s kterými spolupracuje a kteří mohou vyhotovit odhad ceny nemovitosti pro potřeby hypotečního úvěru. V tomto případě odhadce fyzicky navštíví nemovitost, aby provedl místní šetření a zjištění skutečného stavu nemovitosti
  • odhad zpracovaný bankou – odhad takzvaně „od stolu“, kdy cenu stanoví po zadání vstupních informací příslušný software. Tento způsob se využívá především při úvěrech, které nedosahují 100 % výše dohodnuté kupní ceny za nemovitost. U tohoto způsobu nikdo z banky ani žádný odhadce nemovitost fyzicky nenavštíví

Cena nemovitosti dle odhadu vyhotovovaného pro potřeby hypotečního úvěru je zpravidla velmi blízko dohodnuté kupní ceně za nemovitost, většinou je o trochu nižší, málo kdy kupní cenu převyšuje. Lze tedy říci, že odhad pro potřeby banky respektuje většinou tržní cenu.

Průběh a cena odhadu nemovitosti

Pokud se jedná o tzv. odhad „od stolu“ a příslušné finanční instituci stačí pro poskytnutí hypotéky pouze orientační odhad, musí zpravidla žadatel doručit alespoň fotografie, výměry a důkladný popis objektu. Příslušný software následně udělá všechnu práci za Vás. Za tuto službu si banky a další společnosti účtují zpravidla částky v řádech několika set korun.

V případě odhadu zpracovaným odhadcem, je již situace mírně složitější. Je nutné si s konkrétním odhadcem domluvit termín prohlídky, během které odhadce celý objekt nafotí, prohlédne a zaznamená mnoho okolností, například stáří nemovitosti, příslušenství bytu/domu, stavební materiál, počet a velikost místností, vady a a mnoho dalšího. Výsledek ocenění pak v řádu dnů až týdnů odhadce předá bance.

Cena odhadu nemovitosti se poté liší v závislosti na typu nemovitosti a její velikosti. Obecně odhady bytů bývají levnější a pohybují se zhruba od 3 000 Kč do 5000 Kč, u domů může být cena i o několik tisíc korun vyšší. O něco levnější pak bude odhad ceny pouhého samostatného pozemku, který může vyjít zhruba na 1500 až 2000 Kč.

Výsledná částka se samozřejmě vždy odvíjí od toho, kolik času a práce zpracování odhadu zabere. Žadatel může orientačně vycházet alespoň z jednoduché rovnice, kdy platí, že čím více listů vlastnictví nebo pozemků k nemovitosti patří, tím vyšší bude i cena odhadu.