Je „za pět minut dvanáct” pro prodej nemovitosti?

Realitní trh v současné době prožívá poměrně zásadní krizi. Avizované zrušení daně z nabytí nemovitosti totiž dosud přineslo velký počet negativ. Není totiž zatím zcela jasné, zda ke zrušení daně opravdu dojde a pokud ano, zda dojde i ke zrušení odečtu hypotečních úroků v rámci daňového přiznání. Praktickým odrazem těchto skutečností je fakt, že kupující nyní vyčkávají s koupí nemovitosti, a to do okamžiku ve kterém bude jasně dán budoucí vývoj.

V tuto chvíli tak s koupí nemovitostí dle odhadů otálí zhruba 80 % lidí. Každý by totiž nerad koupil nemovitost, aby se posléze dozvěděl, že počkat ještě týden nebo dva, ušetřil by 4 % z její ceny.

hypoteční trh s nemovitostmi

Každoročně si státní rozpočet přilepší o zhruba 13-14 miliard korun právě na této dani. Její zrušení však naráží v rámci vládní úrovně na celkem zásadní rozpor.

Odpůrci návrhu totiž argumentují, že zrušení daně v tuto chvíli, kdy je třeba řešit národní likviditu či podporovat měnovou politiku, je velmi zle načasované. Zastánci návrhu pak argumentují větší dostupností bydlení a samozřejmě vítaným oživením realitního trhu.

Se současnou krizí realitního trhu se pak přímo pojí krize trhů hypotečních a úvěrových. V březnu letošního roku totiž objem počtu poskytnutých hypoték zaznamenal zhruba čtvrtinový propad oproti únoru.

A v tomto směru se nedaří trhy nastartovat ani skrze intervence ze strany České národní banky. Ta již několikrát snížila základní úrokovou míru (od které se odvíjí úrokové míry komerčních bank). Poslední snížení bylo dokonce na hodnotu 0,25 % a začínají se objevovat i názory, že existuje šance, že v budoucnu bude dočasně úroková míra dokonce záporná.

Nic z toho však trhu zatím výrazněji nepomohlo. Naopak, banky se mnohdy začínají uzavírat do sebe a půjčují na stejnou hodnotu nemovitosti menší obnos finančních prostředků. Zjednodušeně řečeno se banky chovají daleko více opatrně.

hypotéky 2020

Propad hodnoty realitního trhu však zatím není na svém vrcholu. Pokles dokonce o 50 % se očekává v následujících měsících, a to společně s plošně se snižující cenou nemovitostí. Např. v Praze se očekává propad hodnoty nemovitostí až někam k roku 2012.

Očekává se také velké uvolnění bytů sloužících pro službu AirBnb a s tím spojený jejich prodej, což tržní hodnotu nemovitostí posune nemilosrdně níže. V tuto chvíli je tak právě „za pět minut dvanáct“ pro výkup vaší nemovitosti.

Aktuality

Komentování zakázáno.