Moderní způsoby obhospodařování zemědělské půdy

Moderní způsoby obhospodařování zemědělské půdy

Od dětských let obdivujete silné zemědělské stroje a nyní máte konečně čas jimi obrábět svou zemědělskou půdu? Vlastníte dostatečně rozsáhlou plochu zemědělské půdy na to, abyste na ní pěstovanými produkty pronikli na český trh? Přiléhají Vaše polnosti k rodnému domu a Vy si na nich, když nic jiného, každoročně pěstujete zásobu prvotřídních brambor? Pak se své zemědělské půdy pravděpodobně zbavit nechcete.

Pojďme se podívat na situaci, kdy s předchozím odstavcem zcela nesouzníte. Kupříkladu zmíněná láska k traktorům a rozsah půdy. Zemědělská půda je bezesporu zajímavá pro toho, kdo disponuje rozsáhlými plochami. Pro velké plochy se vyplatí zakoupit potřebnou techniku, najmout odborníky i další potřebnou pracovní sílu, nakoupit osiva, hnojiva, prostředky k ochraně úrody.

Skutečné zemědělství je od nízkonákladových školních pokusů s fazolemi v kelímku opravdu na hony vzdálené. Pro představu, pořizovací cena českého traktoru Zetor mnohdy překročí milion korun. Posuďte sami, zda se Vám takováto investice do malého políčka vyplatí.

Je možné si techniku i zaměstnance ji obsluhující najmout – bez potřebných praktických zkušeností, vlastních právě hospodářům s dlouholetou praxí a rozsáhlými polnostmi, však může být obtížné posoudit kvalitu jejich práce.

Zemědělský pacht

Zajímavou alternativou může být také zemědělský pacht – institut podobný nájemní smlouvě, kdy na Vašem pozemku hospodaří někdo jiný a Vám odvádí buď roční poplatek, nebo dohodnutou část úrody. Zní to jako skvělé řešení situace s nevyužitým zemědělským pozemkem, že? Mějte ale na paměti následující. Pachtovné, tedy jakási forma nájemného, kterou za svůj pozemek dostanete, je splatné jednou za rok a to ZPĚTNĚ – tím pádem nelze vyloučit komplikace při placení.

pacht zemědělského pozemkuPacht sjednaný na dobu neurčitou (takových bude většina) má ze zákona roční výpovědní dobu, tedy je třeba jej vypovědět předem. To v praxi znamená, že pokud byste například potřebovali rychle získat finanční prostředky, můžete na prodej pole za tímto účelem rovnou zapomenout.

Naopak pokud by Váš pachtýř usoudil, že už o pacht zájem nemá, jediné, co potřebuje, aby Vám mohl vypovědět smlouvu s tříměsíční výpovědní dobou, je potvrzení od lékaře, že není schopen na pozemku hospodařit. Dovedete si jistě představit, že toto není nijak nesnadná cesta.

Pokud výpovědní doba Vašeho pachtýře skončí v prosinci, už jej nemusí zajímat, že dalších 9 měsíců budete jen velmi těžko hledat pachtýře, který by s Vámi pachtovní smlouvu uzavřel (pozn.: příprava pole na další sezonu se zahajuje již na podzim) a pokud takového najdete, bude tomu odpovídat i výše pachtovného.

Co s polem, když na něj nemáte čas?

Zdají se Vám možnosti obhospodařování Vaší zemědělské půdy zbytečně zatěžující? Uměli byste využít prostředky získané prodejem pole lépe? Můžete tedy sami vplout do vod obchodu se zemědělskou půdou. Na cenu výsledného pozemku má vliv řada faktorů. Kvalita půdy, tvar a roztříštěnost pozemku, jeho poloha a dostupnost, hodnota dle databáze BPEJ, ale cena ostatních pozemků v oblasti. Chybně určená cena může mít za následek že neprodáte, nebo proděláte.

Nemáte na pohyb na realitním trhu čas ani potřebné zkušenosti? Obraťte se na Vykupnemovitostipraha.cz! Rádi Vám poradíme ohledně celého procesu výkupu pole, zdarma odhadneme cenu Vašeho zemědělského pozemku (budete-li si to přát, zajistíme pro Vás i znalecký posudek) a připravíme pro Vás nabídku; v případě Vašeho zájmu o převod za Vás vyřídíme i veškeré právní náležitosti převodu – Vy si odnesete pouze smlouvu a peníze.

AktualityNezařazené

Komentování zakázáno.