Jak zabránit dražbě nemovitosti?

K exekuční dražbě dochází v případě, kdy dlužník dlouhodobě neplatí své závazky a je mu exekutorem majetek či nemovitost zabavena. Dražba je tedy prodej, který je nabízen ke koupi zájemcům a prodá se tomu, kdo nabídne nejvyšší částku.

Exekuční dražba nemovitosti však není vždy tím nejideálnějším řešením a nejefektivnějším vypořádáním dlužníkových pohledávek, důvodem pro to je především často podhodnocená cena, za kterou se nemovitost vydraží. Exekuční dražba ve výsledku nemusí být nevýhodná pouze pro dlužníka, ale i pro jeho věřitele a exekutora samotného.

Nejlepším řešením exekuční dražby pak je exekuční dražbě předejít a zcela se ji vyhnout.

Jak se vyhnout exekuční dražbě?

Dražbě či jejím negativním důsledkům lze zabránit několika způsoby. Prvním krokem, jak exekuční dražbě zabránit, je řešit dražbu včas. V mnoha případech si dlužník uvědomí vážnost své situace už příliš pozdě a poté již není schopen jakkoli situaci zvrátit.

Mezi způsoby zabránění dražby nemovitosti patří:

  1. prodání nemovitosti (dokonce i nemovitosti v exekuci či s termínem dražby)
  2. zaplacením exekuce s pomocí nebankovní půjčky
  3. podáním insolvenčního návrhu.

Rychlé prodání nemovitosti – okamžitý výkup nemovitosti

První možnosti je prodání nemovitosti mimo dražbu třetí osobě nebo specializovaným společnostem, které se na okamžitý výkup nemovitostí v exekuci orientují. Toto řešení je vhodné zejména pro dlužníky, kteří mají více nemovitostí a prodejem nepřijdou o střechu nad hlavou.

Řešení existuje však i tehdy, když by dlužník prodal nemovitost svou jedinou a neměl na nákup nového bydlení. Tím je možnost zpětného leasingu nemovitosti. S pomocí této služby dlužník nemovitost specializované firmě prodá, ta zaplatí jeho dluhy, přičemž on se stane v nemovitosti nájemníkem.

Prodej nemovitosti v exekuci tzv. prodej nemovitosti z volné ruky má svá specifika a je zapotřebí splnit určité podmínky a řádný administrativní postup. Podrobnější popis tohoto institutu je již popsán na tomto webu v článku Prodej nemovitosti v exekuci mimo dražbu.

dražba nemovitosti - způsob řešení

Právě z důvodu složitějšího procesu a administrativní zátěže doporučujeme dlužníkům se obrátit na specializované společnosti, které jim s celým postupem pomůžou.

Nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Další možnost spočívá v žádosti o nebankovní půjčku. Dlužník si zapůjčí od nebankovní společnosti a zapůjčené finanční prostředky poté využije pro uhrazení nákladů exekutora a dlužné částky věřitelům, aby následně mohla být nemovitost zbavena exekučního omezení s nemovitostí nakládat (tzv. Inhibitoria), čímž dojde k navrácení disponibilního práva vlastníku nemovitosti.

Přesto musí být dlužník u této možnosti ostražitý. Tento druh půjček totiž mívá drahé poplatky a vysoké úroky, přičemž měsíční splátka může být nad síly dlužníka. Místo řešení problému tedy půjčka může problém jen oddálit a zvětšit.

Podání insolvenčního návrhu

Dnem doručením insolvenčního návrhu se zahajuje insolvenční řízení, přičemž od tohoto okamžiku se provádění exekucí pozastavuje. Po zahájení insolvenčního řízení tak nelze exekuci vykonat a v případě, že bude v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku dlužníka, exekuci už nebude možné ani nařídit či zahájit. Jinými slovy bude zabráněno i dražbě nemovitosti.

Uvedený způsob má ovšem svá rizika, pokud dlužníkovi nebude insolvenční návrh schválen, či dlužník nesplní podmínky oddlužení, dražba proběhne a dlužník o svou nemovitost přijde.

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy si nebudete vědět rady, neváhejte se na nás obrátit a my zabráníme exekuční dražbě a rádi pomůžeme vyřešit Vaši situaci.

AktualityNezařazené

dražba nemovitosti

Komentování zakázáno.