Jak se vyznat v listu vlastnictví

Jak číst v listu vlastnictví respektive „Výpisu z katastru nemovitostí“.

Pokud máme zájem o koupi nemovitosti, nebo jen k nějaké nemovitosti potřebujeme zjistit majetkové vztahy, práva a omezení, budeme potřebovat výpis z katastru nemovitostí, tzv. „List vlastnictví“. Níže přinášíme krátký návod, jak se v listu vlastnictví orientovat.

Zde je malý návod:

List vlastnictví je rozdělen na několik částí. První část je záhlaví, obsahuje číslo listu vlastnictví, kde a v jakém katastrálním území se nemovitost nachází, kdy byl list vlastnictví vystaven a je zde též uveden specifický název dokumentu. Následující části jsou označeny písmeny abecedy, začínající písmenem „A“ a jsou od sebe odděleny dvojitou čárou.

V části A je uveden vlastník nemovitosti, jeho trvalý pobyt, který má uveden v občanském průkazu, jeho rodné číslo a jeho podíl na nemovitosti.

Část B obsahuje vše, co se vztahuje k vlastníkům, uvedeným v části A. Nemusí to být jen to, co je předmětem prodeje.

Do části C se zapisují všechna omezení vlastnických práv. Např. věcná břemena, zástavní práva, exekuce atd. Jsou zde uvedeny též listiny, které dokládají tato práva a za poplatek je možné tyto listiny získat na příslušném katastrálním úřadě.

V části D se uvádí údaje o případné změně katastrálního operátu, opravě, nebo změně katastrálních map, ale také o podaném žalobním řízení.

Část E obsahuje přehled listin, podle kterých vzniklo vlastnické a jiné právo zanesené do části A, týkající se nemovitostí v části B. Je zde uveden i přehled všech osob, ke kterým se dané listiny váží.

Část F se týká hlavně pozemků zemědělských, a lze zde vyčíst jejich vlastnosti podle tzv. BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky).

Teď už byste měli mít představu, jak se v listu vlastnictví orientovat a najít v něm všechny potřebné informace.

Aktuality

48 Comments

Napsat komentář