Co znamená “věcné břemeno”?

Existuje několik věcných břemen a je možné je rozdělit na věcná břemena vztahující se k osobě (např. věcné břemeno dožití) a k nemovitostem (např. věcné břemeno vedení IS). Poté se věcná břemena rozdělují ještě na taková, která jsou ve prospěch nemovitostí (např. věcné břemeno chůze a jízdy po cestě ve vlastnictví jiné osoby, braní vody ze studny na cizím pozemku, vedení IS po cizím pozemku) nebo v neprospěch nemovitostí (to jsou stejná věcná břemena, která se týkají vaší nemovitosti, ale jsou určena pro jinou osobu.

Některá věcná břemena mají vliv při koupi nemovitosti při financování hypotečním úvěrem. Např. pokud ke stavebnímu pozemku vede cesta, která není ve vlastnictví obce nebo vlastníka pozemku, není možné ji financovat hypotečním úvěrem. V tomto případě je třeba nechat zřídit věcné břemeno chůze a jízdy a případně i vedení IS, samozřejmě jej musí zřídit majitel cesty.

Věcné břemeno zřizujeme v okamžiku, kdy nejsme schopni danou nemovitost koupit nebo najmout. Věcné břemeno napomáhá ve většině případů k lepším vztahům mezi sousedy, ale i rodinnými příslušníky.

Pro věcné břemeno je vždy sepsána smlouva a tato smlouva musí být podána na katastrální úřad a zapsána na listu vlastnictví. Na listu vlastnictví je uvedeno pro koho nebo pro jakou nemovitost je věcné břemeno určeno.

Věcné břemeno, je-li spojeno s osobou, zaniká skonem této osoby. Je-li však spojeno s nemovitostí, nemá změna vlastníka vliv na trvání věcného břemene.

Aktuality

Napsat komentář