Tel.: +420 774 553 446

info@vykupnemovitostipraha.cz
Žitná 562/10, Praha 2

Daňové povinnosti z darů a dědictví

Daň z darů je, kromě případů (osvobození bezúplatných příjmů) kdy je nulová, pro fyzické osoby 15 % a pro právnické osoby 19 %. Daňové přiznání se podává za kalendářní rok, v kterém k daru došlo, tedy do 1. dubna roku následujícího.

Daň z dědictví je od ledna 2014 zrušena, veškeré příjmy získané dědictvím se nedaní a daňové přiznání se nepodává.


Hledané výrazy:

mezi hledané patří zejména daň dědická a daň darovací, dále pak slovní spojení daň dědická nemovitost a daň darovací nemovitost, z dalších pak výše daně darovací a výše daně dědické, také daň dědická v přímé linii a daň dědická v nepřímé linii a daň darovací právnická osoba a daň darovací fyzická osoba